Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia prowadzone w przedszkolu w ramach czesnego:

 • z języka angielskiego – kontakt z językiem przy wykorzystaniu materiałów z płyt (piosenki, wierszyki, wesołe wyliczanki); 2 razy w tygodniu. W dni, w których nie ma zajęć grupowych proponujemy dzieciom wspólne zabawy, czytanie bajek .
 • logopedia – 1 raz w tygodniu – zajęcia mają na celu kształtowanie prawidłowej wymowy, usuwanie wad wymowy oraz poprawę komunikacji werbalnej dziecka.
 • rytmika– 1 raz w tygodniu – muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia z rytmiki rozwijają słuch dziecka, wzbogacają słownictwo oraz prawidłową wymowę. Przez zajęcia muzyczne dziecko chłonie wiele umiejętności: uczy się słuchać, poruszać zgodnie z muzyką. Zajęcia umuzykalniające spełniają główną rolę pobudzania dziecięcej aktywności, radości i przyjemności. Wychowanie poprzez muzykę odgrywa również ważną rolę w rozwoju umysłowym dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw w atmosferze radości i współpracy przez wykwalifikowaną osobę.
 • rytmiczno- ruchowe – Aktywność dziecka pełni ważną rolę w rozwoju motoryki dziecka. Codziennie w formie zabaw ruchowych w grupie staramy się zachęcać dziecko do ruchu. Wiedząc jak ważny jest rozwój ruchowy dziecka dodatkowo  raz w tygodniu organizowane są zajęcia z specjalnie wykwalifikowaną osobą.
 • gimnastyczne – codziennie w ramach zajęć ruchowych wprowadzamy elementy gimnastyki. Do zajęć gimnastycznych wykorzystujemy różne akcesoria: maty do leżenia, kolorowe chusty czy piłki do gimnastyki.
 • plastyczno-techniczne – Proponowane przez nas zajęcia są wspaniała okazją, by rozwinąć u dzieci wyobraźnię i pomysłowość. Twórcza aktywność dziecka rozwija w nim zmysł estetyki oraz daje mu uczucie radości z tworzenia. Rozwija się u dziecka motoryka mała; zwiększa się precyzja rąk i palców oraz koordynacja wzrokowa. Codziennie organizujemy zajęcia plastyczne, techniczne oraz elementy sztuki. Zajęcia te obejmują; malowanie, rysowanie, konstruowanie, collage, wycinanie, origami, tworzenie witraży, formowanie czy lepienie. Niektóre dzieci wykazują wyjątkowy talent, dlatego staramy się to odkryć i pomóc w jego udoskonaleniu.
 • taniec (elementy zumby) Zabawy rytmiczne rozwijające poczucie rytmu, słuch muzyczny, elegancję poruszania się w rytm muzyki. Ruch jest przede wszystkim naturalną potrzebą każdego dziecka, zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne.
 • teatralne (organizowanie przedstawień teatralnych dzieci) – Mają na celu angażowanie dzieci w organizowanie wystąpień teatralnych. Pokazy teatralne rozwijają wyobraźnię, fantazję, uczą spostrzegawczości, uwagi, współdziałania w grupie. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu mowy i zdolności do myślenia. Dziecko sprawdza swoje umiejętności, buduje swoją pewność siebie. Gdy dostrzegamy w dziecku chęć do wystąpień teatralnych, staramy się zachęcać i motywować, aby móc odkryć jego potencjalny talent.
 • judo – zajęcia dodatkowo płatne dla chętnych dzieci. JUDO w formie zabawy.

 

Ściągawka:

 • Język angielski  (2 x w tygodniu)
 • Codziennie gimnastyka ogólnorozwojowa (5 x w tygodniu)
 • Rytmika (1x w tygodniu)
 • Logopedia z logorytmiką (1x w tygodniu)
 • Bajkoterapia – czytanie bajek w czasie leżakowania(5 x w tygodniu)
 • Zajęcia taneczne ( 1x w tygodniu)
 • Poznajemy zawody – 1x w miesiącu poznajemy nowy zawód
 • Fiharmonia Podkarpacka (raz w miesiącu)