Program nauczania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
OBOWIĄZUJĄCY W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU AKADEMIA ENTLICZEK PENTLICZEK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

  • Diagnoza przedszkolna, Agnieszka Biela (ISBN 978 – 83 – 02 – 14369 – 4)
  • WYDAWNICTWO WSIP – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE