Plan dnia

Plan dnia przedszkola Akademia Entliczek Pentliczek:

8:00 – 8:45 – Zabawy integracyjne z całą grupą, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8:45 – 9:00 – przygotowanie do śniadania

9:30 – 9:45 – zabiegi higieniczne

9:45 – 10:15 – Zajęcia wychowawczo – edukacyjne

10:15 – 11:45 – zabawy ruchowe na sali, zabawy zorganizowane na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11:45 – 12:00 – przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne

12:00 – 12:30 – obiad

12:30 – 13:45 – odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, tekstów literackich, słuchowisk, muzyki relaksacyjnej, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności dzieci.

13:45 – 14:00 – przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne

14:30 – 15:30 – omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, praca w małych zespołach, zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, kolaż, fantazje graficzne itp.

15:30  – 16:00 – Zabawy i gry dydaktyczne, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, prace porządkowe w Sali.

 

Kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.