Dofinansowanie z UE

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.